Persoons Gebonden Budget (PGB)

Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking? Neem zelf het heft in handen en regel zelf uw eigen verzorging, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen.

 
Bepaal zelf:
- wie u komt helpen (uw eigen team zorgverleners);
- wanneer iemand u komt helpen (op vaste, door u met ons afgesproken tijden);
- wat deze hulp precies doet (kunnen flexibel omgaan met de vragen en behoeftem die u heeft).
 

Het kn met een:

  • pgb-WLZ (Wet Langdurige Zorg), voor verzorging, begeleiding, verpleging en tijdelijk verblijf;
    Om voor voorzieningen uit de WLZ in aanmerkeing te komen, moet u tenminste voldoen aan n van de volgende voorwaarden:
    - u heeft 24 uur per dag toezicht nodig
    - de aandoening is blijvend van aard.
  • pgb-WMO, voor begeleiding, dagbesteding, logeren, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen;
  • pgb-Zvw, voor persoonlijke verzorging, verpleging en terminale zorg.
Lees verder op www.pgb.nl
 

Het pgb is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren.

Het organiseren van een PGB is een traject dat ingewikkeld lijkt, maar door de juiste weg te weten redelijk makkelijk te organiseren valt. Wij kunnen ons voorstellen dat deze weg u tegenhoudt een PGB aan te vragen. Stannie Looijenga van Looijenga Zorg werkt samen met Buro Zorgregie in de persoon van Ans Blaauw. Zij kan het volledige PGB voor u regelen en de adminstratie deels van u overnemen.

U blijkt zelf verantwoordelijk voor het budget.

 
 
Naar de desktopversie