LOOIJENGAZORG biedt gedurende een korte of langere periode revaliderende zorg.

Deze zorg is gericht op u revalidatie en het bevorderen van uw zelfredzaamheid. Daarnaast begeleiden wij u ook bij uw terugkeer naar uw thuissituatie.
 
 
 

 

 
Naar de desktopversie