LOOIJENGAZORG ook bij u thuis!

Met hart en ziel biedt zij zorg aan "mensen in de wijk"; op maat bij ˙ thuis. Daar werkt zij altijd met een vast team, dat zij ook co÷rdineert.

  • Thuiszorg, gewoon bij ˙ thuis, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding;
  • Terminale 24 uurszorg bij ˙ thuis;
  • Revaliderende zorg na ziekenhuis/verpleeghuis bij ˙ thuis.

Neem gerust contact op voor eventuele mogelijkheden voor ˙w situatie.

Looijenga Zorg heeft een raamovereenkomst met de gemeente.

 

 
 
Naar de desktopversie